background

Full koll på medarbetarnas hälsaoch hela företagets hälsostatus

Qurant Sjuk & Frisk ger effektiv och smidig digital sjuk-, VAB- och friskadministration
för både medarbetare, företag och organisationer

Läs mer Boka demo

Smidig hantering och tydlig översikt över hela företagets hälsostatus

Hantering av sjuk-, VAB- och friskanmälningar kan vara tidskrävande och krångligt både för medarbetarna och företaget. Med Qurant Modern Sjuk & Frisk får du en effektiv och smidig hantering av anmälningar via vår digitala hälsoportal, tydlig översikt av hela företagets hälsostatus samt uppföljning och rådgivning av sjuksköterska.

Smarta meddelanden och påminnelser

Ni bestämmer helt själv vem som får meddelande vid frånvaro och hur.

Tydlig översikt och relevant statistik

Tydlig översikt av hela företagets hälsostatus och full koll på sjukstatistiken, antal karensdagar och rehab-ärenden samt vilken åtgärd som bör tas. Exportera till lönesystem (CVS och PAXml).

Status på anmälningar

Medarbetaren kan se status på sin anmälning och om han eller hon behöver sjukintyg. Personalansvarig kan se status om försäkringskassa eller om rehab-åtgärd krävs.

Uppföljning och rådgivning av sjuksköterska

Varje medarbetare blir uppringd av våra sjuksköterskor som följer upp frånvaron samt ger stöd och råd för bästa möjliga återhämtning. Det minskar antalet sjukdagar och skapar trygghet för medarbetarna.

Sjukanmälan via mobilen
image

Full koll på alla korttidssjukanmälningar


Dag 1

Medarbetaren gör sjukanmälan. Personal och övriga utvalda meddelas direkt. Anmälan tidsstämplas och registreras i hälsoportalen.

Dag 1-3

Sjuksköterskan följer upp på första sjukdagen och gör 4 försök att nå medarbetaren.

Dag 7

Medarbetaren och personalansvarig får påminnelse att sjukintyg behövs (om medarbetaren inte redan lämnat förstadagsintyg).

Dag 14

Qurant sjukanmäler medarbetaren till försäkringskassan. Personalchefen får bekräftelse samt information.

Qurants Hälsoportal

En hälsoportal som ger tydlig och revelvant översikt över det som ni verkligen vill och behöver veta.

Qurant hälsoportal
Personalansvarig
  • Relevant statistik
  • Se trender och översikt
  • Smarta påminnelser
  • Mallar och tips för hälsosamtal
  • Administrera förstadagsintyg
Medarbetaren
  • Sjukanmälan dygnet runt
  • Tips och råd av sjuksköterska
  • Se sin egen sjukfrånvaro
  • Ladda upp friskvårdskvitton*

Våra tjänster

Förebyggande Prehab

Förebyggande hälsovård med enkel
hantering av friskvårdsbidraget direkt i
mobilen via appen MinFriskvård samt
bokning av och tillgång till prehabtjänster
och friskvård.
LÄS MER

Vård & Rehab

Stöd, rådgivning, bokning av samt snabb tillgång till rätt behandling och resurser genom hela rehabprocessen via vårt oberoende nätverk av kvalitetssäkrade vårdgivare i hela landet.
LÄS MER

Modern Sjuk & Frisk

Effektiv och smidig digital sjuk-, VAB- och frisk­hantering direkt i mobilen, surfplattan eller datorn via vår digitala hälsoportal. Med tydlig översikt av hälsostatus samt uppföljning och rådgivning av sjuksköterska.

LÄS MER

Senaste artiklar

Qurant använder cookies på hemsidan. Om du fortsätter att besöka vår hemsida räknas det som mjukt giltigt samtycke till att vi använder cookie-filer på vår hemsida. Du kan närsomhelst avaktivera cookies i din webbläsare. OK, stäng