Pic

Minska sjukfrånvaron med en modern företagshälsa!

Hur går det med hälsoarbetet i din organisation?

Sjukfrånvaron kostar i genomsnitt ett företag minst 10% av medarbetarens månadslön per dag. Till detta tillkommer direkta kostnader om man måste ta in vikarier och indirekta kostnader för eventuellt produktionsbortfall.  Arbetsbördan och stressen hos de andra medarbetarna ökar om de måste ta på sig ytterligare arbetsuppgifter. Dessutom är ofta själva hanteringen av sjuk-, frisk- och frånvaroanmälningar tidskrävande och krångligt både för medarbetarna och företaget. Det innebär att en modern företagshälsa med digital hantering blir ett viktigt verktyg för dig att effektivisera och minska administrationen samt få en tydlig överblick över dina medarbetares hälsa. 

Att aktivt arbeta med hälsofrämjande åtgärder och skapa en hållbar hälsostrategi är en viktig faktor för att minska sjukfrånvaron, få nöjda och friska medarbetare samt skapa ett hälsosamt lönsamt företag.

Frågor du bör ha koll på:
Hur mår dina medarbetare?
Vet du hur hög sjukfrånvaro ni har?
Har du en tydlig bild över hela företagets hälsostatus?
Jobbar ni förebyggande för att minska ohälsa och sjukfrånvaro?

MINSKA SJUKFRÅNVARON MED EN MODERN FÖRETAGSHÄLSA?

En modern, nytänkande företagshälsa tar ett helhetsperspektiv på hälsoarbetet, sätter medarbetarna i fokus och erbjuder en digital, effektiv och smidig sjuk- och friskvårdsadministration. Den hjälper dig att få en tydlig bild av hur medarbetarna mår och du får en översikt över hela företagets hälsostatus. Satsa på medarbetarnas hälsa. Friskare medarbetare och hälsomedvetna företag skapar tillväxt och ökad lönsamhet.

Vad innebär det? Jo, din hälsopartner ska kunna erbjuda dig:

Förebyggande hälsovård skapar förutsättning för ett friskare företag. Läs mer om hur du får en lönsam friskvårdssatsning.
En digital sjuk- och friskhantering – ger både medarbetare, företag och organisationer en smidig och snabb hantering av sjuk- och friskanmälningar och minskar därmed administrationen.
Nätverk av oberoende vårdgivare  ger rätt stöd och vård genom hela rehabprocessen.
Personlig touchuppföljning och stöd av sjuksköterska skapar trygghet.

VÄLJ QURANT MODERNA OCH DIGITALA FÖRETAGSHÄLSA

Qurant är en nytänkande och proaktiv företagshälsa med en användarvänlig hälsoportal som sätter medarbetaren i fokus. Vårt moderna koncept ger företag möjlighet att minska sjukfrånvaron, förbättra medarbetarnas hälsa och skapa friskare företag. Kärnan i erbjudandet är Qurant Moderna Sjuk & Frisk med en digital hälsoportal. som ger både medarbetare och företag en smidig hantering av sjuk- och friskanmälningar. Tillsammans med Qurant Prehab- och Qurant Vård & Rehab får du en fulltäckande företagshälsa.

Ni väljer själva de delar som passar ert företag bäst.

PREHAB
Förebyggande hälsovård med enkel hantering av friskvårdsbidraget direkt i mobilen via appen MinFriskvård samt bokning av och tillgång till prehab och friskvård.
Läs mer.

MODERN SJUK & FRISK
Användarvänlig sjuk- och friskhantering direkt i mobilen, surfplattan eller datorn via vår digitala Hälsoportal. Uppföljning, stöd och rådgivning redan första sjukdagen av våra sjuksköterskor.
Läs mer.

VÅRD & REHAB
Stöd, rådgivning, bokning av samt tillgång till rätt behandling och resurser genom hela rehab-processen via vårt oberoende kvalitetssäkrade nätverk av vårdgivare i hela Sverige. Läs mer.

Tillsammans jobbar vi för att minska sjukfrånvaron, förbättra medarbetarnas hälsa och skapa friskare företag. Ett vinnande koncept, både ekonomiskt och hälsomässigt.

Läs mer om Qurant             Boka demo


Senaste artiklar

Våra tjänster

Förebyggande Prehab

Förebyggande hälsovård med enkel
hantering av friskvårdsbidraget direkt i
mobilen via appen MinFriskvård samt
bokning av och tillgång till prehabtjänster
och friskvård.
LÄS MER

Vård & Rehab

Stöd, rådgivning, bokning av samt snabb tillgång till rätt behandling och resurser genom hela rehabprocessen via vårt oberoende nätverk av kvalitetssäkrade vårdgivare i hela landet.
LÄS MER

Modern Sjuk & Frisk

Effektiv och smidig digital sjuk-, VAB- och frisk­hantering direkt i mobilen, surfplattan eller datorn via vår digitala hälsoportal. Med tydlig översikt av hälsostatus samt uppföljning och rådgivning av sjuksköterska.

LÄS MER

Qurant använder cookies på hemsidan. Om du fortsätter att besöka vår hemsida räknas det som mjukt giltigt samtycke till att vi använder cookie-filer på vår hemsida. Du kan närsomhelst avaktivera cookies i din webbläsare. OK, stäng